migandrung ki sunda

Just another WordPress.com weblog

Naskah Biantara Basa Sunda

Naskah Biantara Basa Sunda Téma : Tarékah Ngamumulé Basa Katut Budaya Sunda Assalammualaikum wr. wb. Sampurasun ………! Bapa, ibu Girang Pangajén kalih Panata calagara anu ku sim kuring dipihormat, Bapa, ibu Para Juru Atik anu teu weléh ku sim kuring dipitresna tur dipihornat, Para wargi sadérék sadaya, seuweu-siwi sunda anu sami-sami nyakséni ieu acara, Langkung tipayun sumangga urang sami-sami manjatkeun puji ka Gusti Anu Maha Suci, puja ka Allah Anu Maha Kawasa, anu miasih tan linuwih, anu miheman tan wilangan, anu ngancik tanpa kawit, anu medal tanpa asal, anu aya bari ngayakeun. Ogé kalayan widi sareng rido ti manten-Na dina danget ieu urang tiasa patepung lawung, paamprok jonghok dina raraga pasanggiri Asah Trampil Basa Sunda pikeun siswa SMA anu lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupatén Cianjur. Bawiraos ieu acara téh tiasa mibanda harti anu mandiri kalayan mangpaat anu kalintang mundelna pikeun urang sadayana d

Advertisements

Oktober 27, 2009 Posted by | biantara | Comments Off on Naskah Biantara Basa Sunda

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Oktober 27, 2009 Posted by | musik | 1 Pairan